Privacybeleid

Met dit privacybeleid willen we je informeren over het type, de omvang en het doel van de verwerking van persoonlijke gegevens (hierna ook "gegevens" genoemd). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoonlijke verwijzing naar u hebben, bijv. naam, adres, e-mailadres of uw gebruikersgedrag. Het privacybeleid is van toepassing op alle gegevensverwerkingen die door ons worden uitgevoerd, zowel in het kader van onze kernactiviteiten als voor de online media die wij aanbieden.

Wie is verantwoordelijk voor gegevensverwerking bij ons bedrijf

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is

P&O Autoauktionen GmbH
Peter Siemen, Oleg Rubinov
Mühlenstraße 8a
14167 Berlijn
Berlijn, Duitsland
03057714320
datenschutz@caravanmarkt24.de
www.caravanmarkt24.de/impressum

Contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via e-mail op datenschutz@caravanmarkt24.de of via ons postadres met de toevoeging "aan de functionaris voor gegevensbescherming".

Verwerking van uw gegevens als onderdeel van de kernactiviteit van ons bedrijf

Als u onze klant of zakenpartner bent of geïnteresseerd bent in onze diensten, zijn het type, de omvang en het doel van de verwerking van uw gegevens afhankelijk van de contractuele of precontractuele relatie die tussen ons bestaat. In deze zin omvatten de door ons verwerkte gegevens alle gegevens die door u worden of werden verstrekt voor het gebruik van de contractuele of precontractuele diensten en die nodig zijn om uw aanvraag of het tussen ons gesloten contract te verwerken. Tenzij anders vermeld in de verdere informatie in dit privacybeleid, is de verwerking van uw gegevens en de bekendmaking ervan aan derden beperkt tot de gegevens die noodzakelijk en nuttig zijn om uw vragen te beantwoorden en/of om het tussen u en ons gesloten contract uit te voeren, om onze rechten te beschermen en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij zullen u voor of tijdens het verzamelen van gegevens informeren welke gegevens hiervoor nodig zijn. Voor zover wij voor het leveren van onze diensten gebruik maken van derde aanbieders, zijn de gegevensbeschermingsverklaringen van de betreffende derde aanbieders van toepassing.

Betrokken gegevens:

 • Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen).
 • Betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, facturen)
 • Contactgegevens (bijv. e-mailadres, telefoonnummer, postadres)
 • Contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, duur van het contract)

Betrokkenen: Belanghebbenden, zakelijke en contractuele partners

Doel van de verwerking: Verwerking van contractuele diensten, communicatie en beantwoording van contactaanvragen, kantoor- en organisatieprocedures

Rechtsgrondslag: Uitvoering van het contract en precontractuele vragen, Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, wettelijke verplichting, Art. 6 para. 1 lit. c GDPR, legitiem belang, Art. 6 para. 1 lit. f GDPR

Uw rechten onder de GDPR

Onder de GDPR heeft u recht op de hieronder genoemde rechten, die u te allen tijde kunt doen gelden bij de in punt 1 van dit privacybeleid genoemde verwerkingsverantwoordelijke:

 • Recht op informatie: U heeft het recht om van ons informatie te vragen of en welke van uw gegevens wij verwerken.
 • Recht op rectificatie: u hebt het recht om de rectificatie van onjuiste gegevens of de aanvulling van onvolledige gegevens aan te vragen.
 • Recht opwissen: U hebt het recht om het wissen van uw gegevens aan te vragen.
 • Recht op beperking: In bepaalde gevallen heeft u het recht om te verzoeken dat wij uw gegevens slechts in beperkte mate verwerken.
 • Rechtop gegevensoverdraagbaarheid: u hebt het recht om te verzoeken dat wij uw gegevens aan u of aan een andere verwerkingsverantwoordelijke overdragen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat.
 • Recht op het indienen van een klacht: U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woonplaats, uw werkplek of het hoofdkantoor van ons bedrijf is verantwoordelijk.

Recht op annulering

U hebt het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde in te trekken.

Recht op bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, die wij baseren op ons gerechtvaardigd belang in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Als je gebruikmaakt van je recht om bezwaar te maken, vragen we je om de redenen toe te lichten. Wij zullen uw persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij wij u kunnen aantonen dat er dwingende legitieme gronden zijn voor gegevensverwerking die zwaarder wegen dan uw belangen en rechten.

Ongeacht het bovenstaande hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclame- en gegevensanalysedoeleinden.

Stuur uw bezwaar naar het bovenstaande contactadres van de verwerkingsverantwoordelijke.

Wanneer verwijderen wij uw gegevens?

We verwijderen uw gegevens wanneer we deze niet langer nodig hebben of wanneer u ons opdracht geeft om dit te doen. Dit betekent dat - tenzij anders vermeld in de individuele gegevensbeschermingsverklaringen in dit privacybeleid - we uw gegevens verwijderen

 • wanneer het doel van de gegevensverwerking niet langer bestaat en de respectieve rechtsgrondslag vermeld in de individuele gegevensbeschermingsverklaringen niet langer bestaat, bijv.
  • na beëindiging van de tussen ons bestaande contractuele of lidmaatschapsrelatie (art. 6 lid 1 letter a GDPR) of
  • nadat ons gerechtvaardigd belang in de verdere verwerking of opslag van uw gegevens niet langer van toepassing is (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR),
 • als je je recht op annulering uitoefent en er geen andere rechtsgrondslag is voor de verwerking in de zin van Art. 6 para. 1 lit. b-f GDPR,
 • als u uw recht op bezwaar uitoefent en er geen dwingende legitieme gronden zijn voor het wissen.

Als we (bepaalde delen van) uw gegevens echter toch moeten bewaren voor andere doeleinden, bijvoorbeeld omdat fiscale bewaartermijnen (meestal 6 jaar voor zakelijke correspondentie of 10 jaar voor boekhoudkundige documenten) of het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van juridische claims die voortvloeien uit contractuele relaties (maximaal vier jaar) dit noodzakelijk maken of de gegevens nodig zijn om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen, zullen we (het deel van) uw gegevens pas wissen nadat deze termijnen zijn verstreken. Tot het verstrijken van deze termijnen beperken we de verwerking van deze gegevens echter tot deze doeleinden (voldoen aan bewaarplicht).

Clouddiensten

Wij maken met name gebruik van clouddiensten

 • om documenten op te slaan en te verwerken,
 • om documenten per e-mail te verzenden of bestanden van welke aard dan ook uit te wisselen
 • voor ons agendagebaseerd afsprakenbeheer
 • om presentaties en spreadsheets voor te bereiden en uit te voeren,
 • voor het publiceren van allerlei soorten bestanden
 • voor interne en externe communicatie via chats, audio- en videoconferenties.

De softwaretoepassingen die we voor deze doeleinden gebruiken, worden ons ter beschikking gesteld door de hieronder genoemde provider(s) op hun servers. Wij hebben toegang tot deze servers via het internet. Als u uw gegevens aan ons doorgeeft in het kader van communicatie met ons of in andere processen die door ons worden uitgelegd in dit privacybeleid, verwerken wij deze gegevens in de cloudservice die wij gebruiken. Dit betekent dat uw gegevens worden opgeslagen op de servers van de externe aanbieder van clouddiensten. De externe providers verwerken gebruiks- en metadata om hun servers te beveiligen en hun services te optimaliseren. Wij verwerken en slaan met name uw contact-, klant- en contractgegevens op.

Als we bestanden van welke aard dan ook openbaar maken via onze internetaanwezigheid met behulp van de cloudservice die we gebruiken, kan de betreffende externe aanbieder van de cloudservice cookies op uw computersysteem opslaan als u deze bestanden opent. De serviceprovider kan de op deze manier verzamelde gegevens verwerken om uw gebruiksgedrag of uw browserinstellingen te analyseren.

Houd er rekening mee dat, afhankelijk van het land waarin de hieronder genoemde serviceprovider is gevestigd, de hieronder gespecificeerde gegevens kunnen worden overgebracht naar en verwerkt op servers buiten de Europese Unie. In dit geval bestaat het risico dat het door de GDPR voorgeschreven niveau van gegevensbescherming niet wordt nageleefd en dat de handhaving van uw rechten moeilijk of onmogelijk is. Als de serviceprovider die wij gebruiken uitsluitend gegevensverwerking binnen de EU aanbiedt, zijn wij van plan om uw gegevens uitsluitend daar te verwerken, tenzij dit al is geïmplementeerd.

Betrokken gegevens:

 • Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen),
 • Contactgegevens (bijv. e-mailadressen, telefoonnummers en mobiele telefoonnummers)
 • Inhoudelijke gegevens (bijv. foto's, video's, teksten),
 • Gebruiksgegevens (bijv. toegangstijden, bezochte websites, interesse in inhoud),
 • Metagegevens (bijv. IP-adres, computersysteeminformatie)

Betrokkenen: Belanghebbenden, communicatiepartners, klanten, medewerkers (bijv. sollicitanten, huidige en voormalige medewerkers)

Doel van de verwerking: Organisatie van kantoor- en administratieve taken

Rechtsgrondslag: Toestemming, Art. 6 para. 1 lit. a GDPR, contractvervulling en precontractuele onderzoeken, Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, legitiem belang, Art. 6 para. 1 lit. f GDPR

Gebruikte cloudserviceproviders:

Amazon Drive

Serviceprovider: Amazon Europe Core S.à.r.l., Amazon EU S.à.r.l., Amazon Services Europe S.à.r.l., Amazon Media EU S.à.r.l., 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Luxemburg.
Geregistreerd kantoor in Duitsland: Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 München Moedermaatschappij: Amazon.com, Inc, 2021 Seventh Ave, Seattle, Washington 98121, VS
Website: https://www.amazon.de
Privacybeleid: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010

Google clouddiensten

Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland
Moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS
Website: https://cloud.google.com/
Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy

cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden bestaande uit een reeks cijfers en letters die worden opgeslagen op het apparaat dat u gebruikt. Cookies worden voornamelijk gebruikt om informatie uit te wisselen tussen het apparaat dat u gebruikt en onze website. Hieronder vallen bijvoorbeeld de taalinstellingen op een website, de inlogstatus of het moment waarop een video is bekeken.

Er worden twee soorten cookies gebruikt wanneer u onze website bezoekt:

 • Tijdelijke cookies (sessiecookies): Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, die kan worden gebruikt om verschillende verzoeken van uw browser toe te wijzen aan de gedeelde sessie. Sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of uw browser afsluit.
 • Permanente cookies: Permanente cookies blijven opgeslagen, zelfs nadat u uw browser hebt afgesloten. Hierdoor kan onze website uw computer herkennen wanneer u terugkeert naar onze website. Informatie over bijvoorbeeld taalinstellingen of inloggegevens wordt in deze cookies opgeslagen. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt om uw surfgedrag te documenteren en op te slaan. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor statistische, marketing- en personalisatiedoeleinden.

Naast de bovenstaande indeling kunnen cookies ook worden onderscheiden op basis van hun doel:

 • Noodzakelijke cookies: dit zijn cookies die absoluut noodzakelijk zijn voor de werking van onze website om logins of winkelmandjes op te slaan voor de duur van uw sessie of cookies die om veiligheidsredenen worden ingesteld.
 • Statistische, marketing- en personalisatiecookies: dit zijn cookies die worden gebruikt voor analysedoeleinden of om het bereik te meten. Dergelijke "tracking" cookies kunnen met name worden gebruikt om informatie op te slaan over ingevoerde zoektermen of de frequentie waarmee pagina's worden bekeken. Daarnaast kan het surfgedrag van een individuele gebruiker (bijv. het bekijken van bepaalde inhoud, gebruik van functies, etc.) ook worden opgeslagen in een gebruikersprofiel. Dergelijke profielen worden gebruikt om gebruikers inhoud te tonen die overeenkomt met hun mogelijke interesses. Als we diensten gebruiken die cookies op uw eindapparaat opslaan voor statistische, marketing- en personaliseringsdoeleinden, zullen we u hierover apart informeren in de volgende secties van ons privacybeleid of bij het verkrijgen van uw toestemming.

Betrokken gegevens:

 • Gebruiksgegevens (bijv. toegangstijden, websites waarop wordt geklikt)
 • Communicatiegegevens (bijv. informatie over het gebruikte apparaat, IP-adres)

Betrokkenen: Gebruikers van onze online diensten

Doel van de verwerking: Weergave van onze website, zorgen voor de werking van onze website, verbeteren van onze website, communicatie en marketing

Rechtsgrondslag:
Gerechtvaardigd belang, Art. 6 para. 1 lit. f GDPR
Als we uw toestemming voor het plaatsen van cookies niet verkrijgen, baseren we de verwerking van uw gegevens op ons legitieme belang bij het verbeteren van de kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid van onze website, in het bijzonder de inhoud en functies. U kunt de beveiligingsinstellingen van uw browser gebruiken om bezwaar te maken tegen het gebruik van cookies die door ons zijn ingesteld in het kader van ons legitieme belang. Daar kunt u aangeven of u cookies van meet af aan niet accepteert of alleen op verzoek accepteert, of dat u wilt dat cookies worden verwijderd telkens wanneer u uw browser afsluit. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet alle functies van de website meer volledig kunnen worden gebruikt.

Toestemming, Art. 6 para. 1 lit. a GDPR
Als wij u vragen ons toe te staan bepaalde cookies op uw eindapparaat te plaatsen voordat u onze website bezoekt en u hiermee instemt, is de rechtsgrondslag te zien in de toestemming die u hebt gegeven. Als onderdeel van je toestemming zullen we je in detail informeren welke cookies we plaatsen. Als u geen toestemming geeft, worden alleen de zogenaamde technisch noodzakelijke cookies geplaatst die nodig zijn voor de goede werking van onze website en de weergave ervan in uw browser. Als u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies, hebt u de mogelijkheid om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken.

Webhosting

Voor het onderhoud van onze website maken wij gebruik van een provider op wiens server onze website wordt opgeslagen en op het internet beschikbaar wordt gesteld (hosting). De provider mag alle gegevens verwerken die via de door u gebruikte browser worden verzonden en die worden gegenereerd wanneer u onze website gebruikt. Daartoe behoort in het bijzonder uw IP-adres, dat de provider nodig heeft om ons online-aanbod aan de door u gebruikte browser te kunnen leveren, evenals alle gegevens die u via onze website invoert. Bovendien kan de provider die wij gebruiken

 • de datum en tijd van toegang tot onze website
 • tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • toegangsstatus (HTTP-status)
 • de hoeveelheid overgedragen gegevens
 • de internetprovider van het toegangssysteem
 • het browsertype en de browserversie die u gebruikt
 • het besturingssysteem dat u gebruikt
 • de website vanwaar u onze website hebt bereikt
 • de pagina's of subpagina's die u op onze website bezoekt.

verzamelen. De bovengenoemde gegevens worden als logbestanden opgeslagen op de servers van onze provider. Dit is nodig om de stabiliteit en veiligheid van de werking van onze website te garanderen.

 

Betrokken gegevens:

 • Inhoudelijke gegevens (bijv. berichten, foto's, video's)
 • Gebruiksgegevens (bijv. toegangstijden, websites waarop is geklikt)
 • Communicatiegegevens (bijv. informatie over het gebruikte apparaat, IP-adres)

Betrokkenen: Gebruikers van onze website

Doel van de verwerking: Onze website weergeven, de werking van onze website waarborgen

Rechtsgrondslag: Legitiem belang, Art. 6 para. 1 lit. f GDPR

Webhost(s) in opdracht van ons:

Google Cloud Platform, GCP

De regio Frankfurt, Duitsland wordt gebruikt voor hosting in de Google Cloud (Google Cloud Platform, GCP) (europe-west3). De Google Cloud werkt echter volgens het principe van een multi-tenantomgeving, zodat gegevens worden gerepliceerd tussen verschillende geografisch verspreide datacenters (datacenterresilience). Persoonsgegevens worden alleen doorgegeven naar landen buiten de EU als onderdeel van hosting (Google Cloud Platform, GCP). De rechtsgrondslag hiervoor zijn de overeenkomstige standaardcontractbepalingen van de EU, zie de modelcontractbepalingen van GCP en meer informatie over gegevensbescherming in de Google Cloud op https://cloud.google.com/security/gdpr/resource-center/contracts-and-terms.

AWS Amazon Web Services

Bovendien gebruikt carvanmarkt24.de de hostingdiensten van Amazon Web Services ("AWS") van Amazon Web Services, Inc. Box 81226, Seattle, WA 98108-1226, VS. De gegevens worden uitsluitend opgeslagen in een Duits datacenter (Frankfurt/Main), dat gecertificeerd is volgens ISO 27001, 27017 en 2018 en PCI DSS Level 1. Natuurlijk hebben we strikt beperkte toegangsrechten en worden de gegevens automatisch versleuteld. Als bedrijf heeft AWS de Privacy Shield-overeenkomst ondertekend. Meer informatie over AWS en gegevensbescherming vindt u op https://aws.amazon.com/de/compliance/eu-data-protection en op https://aws.amazon.com/de/privacy/ .

Dienstverlener: AWS Amazon Web Services
Website: Marcel-Breuer-Str. 12, 80807 München, Duitsland
Privacybeleid: aws.amazon.com

Netwerk voor de levering van inhoud

We gebruiken een content delivery network (CDN) om onze webpagina's te leveren. Een CDN is een netwerk van regionaal gedistribueerde servers die via het internet met elkaar zijn verbonden. Via het CDN wordt schaalbare opslag- en leveringscapaciteit beschikbaar gesteld. Dit optimaliseert de laadtijden van onze internetpagina's en zorgt voor een optimale gegevensdoorvoer, zelfs bij hoge belastingspieken. Verzoeken van gebruikers op onze websites worden gerouteerd via CDN-servers. Uit deze gegevensstromen worden statistieken samengesteld. Dit dient enerzijds om potentiële bedreigingen van onze website door malware in een vroeg stadium te herkennen en anderzijds om ons aanbod voortdurend te verbeteren en onze website gebruiksvriendelijker te maken voor u als gebruiker.

We willen u erop wijzen dat, afhankelijk van het land van vestiging van de hieronder genoemde serviceprovider, de via de service verzamelde gegevens kunnen worden doorgegeven en verwerkt buiten de Europese Unie. In dat geval bestaat het risico dat het door de GDPR voorgeschreven niveau van gegevensbescherming niet wordt nageleefd en dat de handhaving van uw rechten moeilijk of onmogelijk is.

Betrokken gegevens:

 • Inhoudsgegevens (bijv. posts, foto's, video's).
 • Gebruiksgegevens (bijv. toegangstijden, websites waarop is geklikt)
 • Communicatiegegevens (bijv. informatie over het gebruikte apparaat, IP-adres)

Doel van de verwerking: Technische optimalisatie van de website, analyse van fouten en gebruikersgedrag

Rechtsgrondslag: Legitiem belang, Art. 6 para. 1 lit. f GDPR

Gebruikte CDN-serviceprovider:

Amazon CloudFront

Serviceprovider: Amazon Web Services, Inc, 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, VS
Website: https://aws.amazon.com/de/
Privacybeleid: https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr.

Contact met ons opnemen

Als u contact met ons opneemt via e-mail, sociale media, telefoon, fax, post, ons contactformulier of op een andere manier en ons persoonlijke gegevens verstrekt zoals uw naam, telefoonnummer of e-mailadres of verdere informatie geeft over uzelf of uw verzoek, verwerken wij deze gegevens om uw vraag te beantwoorden in het kader van de precontractuele of contractuele relatie die tussen ons bestaat.

Betrokken gegevens:

 • Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen)
 • Contactgegevens (bijv. e-mailadres, telefoonnummer, postadres)
 • Inhoudelijke gegevens (teksten, foto's, video's)
 • Contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, duur van het contract)

Betrokkenen: Belanghebbenden, klanten, zakelijke en contractuele partners

Doel van de verwerking: Communicatie en beantwoording van contactaanvragen, kantoor- en organisatieprocedures

Rechtsgrondslag: Contractvervulling en precontractuele vragen, Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, legitiem belang, Art. 6 para. 1 lit. f GDPR

Details van de externe provider die we gebruiken:

Hubspot

Serviceprovider: HubSpot, Inc, 25 First Street, Cambridge, MA 02141 USA
Hoofdkantoor in Europa: Hubspot Europe, Ground Floor, Two Dockland Central, Guild Street, Dublin 1, Ierland
Hoofdkantoor in Duitsland: HubSpot Germany GmbH, Am Postbahnhof 17, 10243 Berlijn
Website: https://www.hubspot.de/
Privacybeleid: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy

Registratie, login en gebruikersaccount

Je hebt de mogelijkheid om je te registreren op ons online medium om een gebruikersaccount aan te maken. Hiervoor moet u persoonlijke gegevens opgeven, die u kunt vinden in het invoermasker. De daar gevraagde gegevens omvatten in het bijzonder uw naam, uw e-mailadres, een gebruikersnaam en wachtwoord indien van toepassing. Deze gegevens worden door ons opgeslagen en verwerkt om een gebruikersaccount voor u aan te maken en om (herhaalde) registratie mogelijk te maken. De gegevens kunnen te allen tijde door u worden gewijzigd of verwijderd. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dit dient voor de technische en organisatorische verwerking van de bestaande gebruikersovereenkomst tussen ons. Om u en ons te beschermen tegen onrechtmatige registraties, slaan wij het IP-adres op dat u is toegewezen op het moment van registratie, evenals de datum en het tijdstip van registratie.

Betrokken gegevens:

 • Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen)
 • Contactgegevens (bijv. e-mailadres, telefoonnummer, postadres)
 • Contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, duur van het contract)
 • Betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, facturen)
 • Inhoudelijke gegevens (bijv. berichten, foto's, video's)
 • Gebruiksgegevens (bijv. toegangstijden, websites waarop is geklikt)
 • Communicatiegegevens (bijv. informatie over het gebruikte apparaat, IP-adres)

Doel van de verwerking: Verwerking van contractuele diensten, communicatie en beantwoording van contactaanvragen, veiligheidsmaatregelen

Rechtsgrondslag: Contractuitvoering en precontractuele vragen, art. 6 lid 1 letter b GDPR, wettelijke verplichting, art. 6 lid 1 letter c GDPR, gerechtvaardigd belang, art. 6 lid 1 letter f GDPR

Verwijdering: Zie het punt: "Wanneer verwijderen we je gegevens?". We willen je er ook op wijzen dat we de gegevens die tijdens de registratie zijn verzameld en de inhoudelijke gegevens die in het account zijn opgeslagen, zullen verwijderen zodra je je account verwijdert, onder voorbehoud van eventuele wettelijke bewaarplichten. We vragen u daarom om, als u toegang wilt of moet hebben tot de inhoudsgegevens die in uw account zijn opgeslagen, zelfs nadat uw account is verwijderd, op een andere manier een back-up te maken voordat u het account verwijdert.

Uw opmerkingen of beoordelingen

U hebt de mogelijkheid om commentaar te geven op onze bijdragen, uw mening te geven of inhoud te plaatsen in de daarvoor bestemde delen van onze website. Aangezien wij aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de illegale inhoud van uw commentaar (beledigingen, kwetsende kritiek, aanzetten tot haat, verboden afbeelding van geweld, enz.), slaan wij uw IP-adres gedurende een periode van 7 dagen op om zo nodig uw identiteit te kunnen vaststellen.

Rechtsgrondslag: Art. 6 lid 1 lit. f GDPR

Betrokken gegevens:

 • Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen).
 • Inhoudelijke gegevens (bijv. berichten, foto's, video's)
 • Gebruiksgegevens (bijv. toegangstijden, websites waarop is geklikt)
 • Communicatiegegevens (bijv. informatie over het gebruikte apparaat, IP-adres)

Doel van de verwerking: voldoen aan contractuele verplichtingen, communicatie en verwerking van aanvragen, verkrijgen van feedback, veiligheidsmaatregelen.

 

Online reclame

We gebruiken diensten om online reclame weer te geven. Bepaalde gebruikersgegevens worden verzameld via de diensten die we gebruiken door middel van een cookie of pixel. Dit omvat met name informatie over de website vanwaar u naar onze website bent gekomen (zogenaamde verwijzer), welke pagina's van onze website u hebt bezocht, hoe lang u onze pagina's hebt bezocht en welke interacties u daar hebt uitgevoerd. Daarnaast worden gegevens verzameld over de browser, het computersysteem en het apparaattype dat u gebruikt. Daarnaast kan demografische informatie, zoals leeftijd of geslacht, ook worden verzameld als gepseudonimiseerde waarden via een dergelijke dienst. Als u toestemming hebt gegeven voor het verzamelen van uw locatiegegevens, kunnen deze ook worden verwerkt, afhankelijk van de aanbieder. Om deze gegevens te verzamelen en op te slaan, plaatst de betreffende dienst een cookie of een zogenaamde telpixel op het eindapparaat dat u gebruikt, waarmee ook het aan u toegewezen IP-adres wordt verzameld. Dit wordt echter ingekort met behulp van een zogenaamde IP-maskingprocedure, zodat het IP-adres niet meer kan worden toegewezen aan uw bezoek aan onze website. In principe worden er geen duidelijke gegevens zoals namen of e-mailadressen opgeslagen wanneer de betreffende dienst wordt gebruikt. Dit is alleen het geval als u lid bent van een sociaal netwerk dat een van de onderstaande diensten aanbiedt en uw profiel samenvoegt met de bovengenoemde gegevens.

De gegevens worden geanalyseerd door de dienst die we gebruiken om een rapport op te stellen met statistische verklaringen over het aantal bezoekers dat is gegenereerd door de reclame en het succes van de reclamemaatregel. De rapporten bevatten het totale aantal gebruikers dat via onze advertenties naar onze website is doorverwezen. De rapporten bevatten ook informatie over de eindapparaten en browsers van de gebruikers, waar de gebruikers zich bevonden en de tijdstippen waarop de advertenties werden aangeklikt. De rapporten bevatten echter geen informatie die kan worden gebruikt om u als gebruiker van onze website persoonlijk te identificeren.

We willen erop wijzen dat, afhankelijk van de locatie van de serviceprovider, de gegevens die via de service worden verzameld, kunnen worden overgedragen en verwerkt buiten de Europese Unie. In dit geval bestaat het risico dat het door de GDPR voorgeschreven niveau van gegevensbescherming niet wordt nageleefd en dat de handhaving van uw rechten moeilijk of onmogelijk is.

Betrokken gegevens:

 • Gebruiksgegevens (bijv. toegangstijden, websites waarop is geklikt)
 • Communicatiegegevens (bijv. informatie over het gebruikte apparaat, IP-adres)

Betrokkenen: Gebruikers van onze online diensten

Doel van de verwerking: Bereikmeting, monitoring van het succes van campagnes, remarketing en op interesses en gedrag gebaseerde marketing

Rechtsgrondslag: Als we u om toestemming hebben gevraagd voor het gebruik van de betreffende dienst, is dit de rechtsgrondslag, Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Anders gebruiken we de betreffende dienst op basis van ons legitieme belang om bezoekersstromen naar onze website te leiden en deze bezoekersstromen te analyseren om de functies, aanbiedingen en gebruikerservaring continu te kunnen verbeteren, Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

We gebruiken de volgende serviceproviders voor online reclame

Bing Advertenties

Serviceprovider: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS
Geregistreerd kantoor in Duitsland: Microsoft Deutschland GmbH, Walter-Gropius-Straße 5, 80807 München, Duitsland
Website: https://ads.microsoft.com/
Privacybeleid: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

Facebook-pixel

Dienstverlener: Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS
Geregistreerd kantoor in Europa: Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland
Website: https://www.facebook.com
Privacybeleid: https://www.facebook.com/about/privacy
Opt-out-optie: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Google AdSense

Serviceprovider: Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS
Geregistreerd kantoor in Europa: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland
Website: https://www.google.com/intl/de_de/adsense/start/
Privacybeleid: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Google-advertenties

Dienstverlener: Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS
Geregistreerd kantoor in Europa: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland
Website: https://ads.google.com/home/
Privacybeleid: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

De portaalexploitant behoudt zich ook het recht voor om de doorgegeven voertuigbeelden en voertuiggegevens van een gebruiker te gebruiken voor reclamedoeleinden, in het bijzonder als "klantreferentie". Daarbij respecteert de exploitant de persoonlijke rechten van de gebruiker en publiceert hij geen afbeeldingen of gegevens waarop personen, persoonlijke voorwerpen of gevoelige voertuiggegevens te zien zijn. De portaalexploitant verwijst ook naar het "recht op de afbeelding van het eigen bezit", dat stelt dat het gebruik van afbeeldingen van klanten of derden over het algemeen is toegestaan, op voorwaarde dat de persoonlijke rechten van de auteur niet worden geschonden. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw afbeeldingen en verzoeken om verwijdering ervan.

Nieuwsbrief

We versturen regelmatig een nieuwsbrief om onze klanten, zakenpartners en geïnteresseerden te informeren over onze aanbiedingen en gerelateerd nieuws. Je hebt de mogelijkheid om je op onze website te registreren voor onze nieuwsbrief en als onderdeel van het registratieproces akkoord te gaan met het ontvangen van de nieuwsbrief. Als u zich registreert voor onze nieuwsbrief, moet u uw e-mailadres opgeven. Wij slaan het e-mailadres op zodat wij u de nieuwsbrief kunnen toesturen. Zodra u zich registreert voor onze nieuwsbrief, ontvangt u een bevestigingsmail naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven bij de registratie via de dubbele opt-in procedure. Deze e-mail bevat een link. Als u op deze link klikt, bevestigt u dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Dit zorgt ervoor dat uw e-mailadres niet door een derde partij is misbruikt toen u zich registreerde. Om dezelfde reden slaan we de datum en het tijdstip van registratie op en het IP-adres dat u tijdens de registratie hebt toegewezen. Wij geven deze gegevens niet door aan derden.

 

Evaluatie van gebruikersgedrag

Als u hiervoor toestemming hebt gegeven, evalueren we uw gebruikersgedrag bij het verzenden van de nieuwsbrief. Onze nieuwsbrieven bevatten hiervoor trackingpixels en trackinglinks. Zo kunnen we herkennen of en wanneer u de nieuwsbrief hebt geopend en of en op welke links u in de nieuwsbrief hebt geklikt.

Doel: We analyseren de nieuwsbrief zoals hierboven beschreven om het succes of falen van onze nieuwsbrief statistisch te kunnen evalueren.

Rechtsgrondslag: De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is Art. 6 para. 1 lit. a GDPR.

Herroeping: U kunt uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken via de hierboven genoemde opties.

Verwijdering: Wij verwijderen uw gegevens na annulering.

 

Betrokken gegevens:

 • Inhoudelijke gegevens (bijv. posts, foto's, video's).
 • Gebruiksgegevens (bijv. toegangstijden, aangeklikte websites)
 • Communicatiegegevens (bijv. informatie over het gebruikte apparaat, IP-adres)

Betrokkenen: Gebruikers van onze website

Doel van de verwerking: Weergave van onze website, zorgen voor de werking van onze website

Rechtsgrondslag: Toestemming, Art. 6 para. 1 lit. a GDPR, legitiem belang, Art. 6 para. 1 lit. f GDPR

Verwijdering: Het e-mailadres wordt verwijderd als u niet op de bevestigingslink hebt geklikt 1 maand nadat de bevestigingsmail is verzonden in de dubbele opt-in procedure of onmiddellijk nadat u zich hebt uitgeschreven voor onze nieuwsbrief.

Annulering: U kunt uw toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen op elk gewenst moment intrekken en u afmelden voor de nieuwsbrief. Wij bieden u de volgende mogelijkheden om uw annulering kenbaar te maken:

 

 • Klik op de hiervoor bestemde link in de nieuwsbrief

 

 

 

 

AWS Amazon Web Services

Serviceprovider: Marcel-Breuer-Str. 12, 80807 München, Duitsland
Website: aws.amazon.com
Privacybeleid: https://aws.amazon.com/de/compliance/data-privacy/

Reclame per e-mail, post of telefoon

Wij verwerken persoonsgegevens voor onze reclame per e-mail, post of telefoon. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het ontvangen van onze reclamemaatregelen of uw eerder gegeven toestemming voor het ontvangen van onze reclamemaatregelen te allen tijde intrekken. Om in geval van twijfel te kunnen bewijzen dat uw toestemming ook na uw bezwaar of herroeping is gegeven, kunnen we uw gegevens tot 4 jaar na uw bezwaar/herroeping bewaren. Wij zullen uw gegevens na uw bezwaar/intrekking niet meer voor andere doeleinden gebruiken. Als u wilt dat wij uw gegevens voor die tijd verwijderen, zullen wij dat doen nadat u ons hebt bevestigd dat u ons oorspronkelijk toestemming hebt gegeven.

Betrokken gegevens:

 • Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummer, postadres)
 • Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen)

Betrokkenen: Communicatiepartners

Doel van de verwerking: Directe reclamemaatregelen (marketing) per e-mail, post of telefoon

Rechtsgrondslag: Toestemming, Art. 6 para. 1 lit. a GDPR, legitiem belang, Art. 6 para. 1 lit. f GDPR

Webanalyse en statistieken

We gebruiken webanalysediensten om de bezoekersstroom op onze website te registreren en statistisch te analyseren. Dergelijke diensten verzamelen onder andere gegevens over de website vanwaar je naar onze website bent gekomen (zogenaamde verwijzers), welke pagina's van onze website je hebt bezocht, hoe lang je onze pagina's hebt bezocht en welke interacties je daar hebt gemaakt. Daarnaast worden gegevens verzameld over de browser, het computersysteem en het apparaattype dat u gebruikt. Demografische informatie, zoals leeftijd of geslacht, kan ook worden verzameld als gepseudonimiseerde waarden via een dergelijke dienst. Als u toestemming hebt gegeven voor het verzamelen van uw locatiegegevens, kunnen deze ook worden verwerkt, afhankelijk van de aanbieder.

Om deze gegevens te verzamelen en op te slaan, plaatst de webanalysedienst die wij gebruiken over het algemeen een cookie op het eindapparaat dat u gebruikt, waarmee ook het aan u toegewezen IP-adres wordt verzameld. Dit wordt echter ingekort met behulp van een zogenaamde IP-maskingprocedure, zodat het IP-adres niet meer kan worden toegewezen aan uw bezoek aan onze website. Er worden geen andere duidelijke gegevens zoals namen of e-mailadressen opgeslagen. Noch wij, noch de dienst die wij gebruiken, kennen de identiteit van de bezoekers van onze website.

We willen erop wijzen dat, afhankelijk van het land van vestiging van de hieronder genoemde dienstverlener, de gegevens die via de dienst worden verzameld, kunnen worden doorgegeven en verwerkt buiten de Europese Unie. In dit geval bestaat het risico dat het door de GDPR voorgeschreven niveau van gegevensbescherming niet wordt nageleefd en dat de handhaving van uw rechten moeilijk of onmogelijk zal zijn.

Betrokken gegevens:

 • Gebruiksgegevens (bijv. toegangstijden, websites waarop is geklikt)
 • Communicatiegegevens (bijv. informatie over het gebruikte apparaat, IP-adres)

Betrokkenen: Gebruikers van onze online diensten

Doel van de verwerking: Bereikmeting, bewaking van het succes van campagnes, remarketing en op interesses en gedrag gebaseerde marketing

Rechtsgrondslag: Als we uw toestemming hebben gevraagd voor het gebruik van de betreffende dienst, is dit de rechtsgrondslag, Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Daarnaast gebruiken we de betreffende dienst op basis van ons legitieme belang bij het analyseren van de bezoekersstroom op onze website om de functies, aanbiedingen en gebruikerservaring continu te kunnen verbeteren, Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

We gebruiken de volgende webanalysediensten:

Google Analytics

Dienstverlener: Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS
Geregistreerd kantoor binnen de EU: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland
Website: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/
Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy?hl=de
Opt-out-optie: Als u niet wilt dat uw gegevens door Google Analytics worden gebruikt, kunt u een zogenaamde opt-out-plugin instellen, die voorkomt dat uw gegevens in de toekomst op onze website worden verzameld. U kunt deze plugin hier verkrijgen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Google Universele Analytics

Dienstverlener: Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS
Geregistreerd kantoor binnen de EU: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland
Website: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/
Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy?hl=de
Cross-device tracking: met cross-device tracking kunnen niet alleen de gegevens van de websites die u bezoekt worden geanalyseerd met behulp van een gebruikers-ID, maar ook gegevens van andere apparaten en kan de gebruiker worden herkend op het andere apparaat. De gebruikers-ID wordt door ons toegewezen. Het dient als pseudoniem. Het is niet mogelijk om de internetgebruiker te identificeren.
Opt-out-optie: Als u niet wilt dat uw gegevens door Google Analytics worden gebruikt, kunt u een opt-out-plugin instellen die voorkomt dat uw gegevens in de toekomst op onze website worden verzameld. U kunt deze plugin hier verkrijgen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

De plugins van derden die we gebruiken

 

We hebben plugins op onze website geplaatst in de vorm van "social media buttons" van de providers die we gebruiken. Je kunt herkennen welke plugin bij welke aanbieder hoort aan het respectievelijke logo waarmee de plugin is gemarkeerd. Wanneer u een pagina van onze online aanwezigheid bezoekt waarop een dergelijke plugin is geïmplementeerd, wordt er automatisch een verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de servers van de aanbieder met de betreffende aanbieder van de plugin en wordt er een cookie ingesteld door de aanbieder op het eindapparaat dat u gebruikt. Gegevens kunnen op dat moment worden doorgegeven, zelfs als u geen account hebt bij de betreffende aanbieder van het sociale netwerk of als u daar wel een account hebt, maar niet bent ingelogd op het moment dat u onze website bezoekt. Daarnaast worden gegevens doorgegeven aan de aanbieder als gevolg van verdere interacties met de respectieve sociale plug-in (bijv. klikken op de "Like"-knop op Facebook, re-tweet-knop op Twitter).

 

We willen erop wijzen dat, afhankelijk van het land van vestiging van de hieronder genoemde serviceprovider, de hieronder in detail genoemde gegevens kunnen worden overgedragen naar en verwerkt op servers buiten de Europese Unie. In dit geval bestaat het risico dat het door de GDPR voorgeschreven niveau van gegevensbescherming niet wordt nageleefd en dat de handhaving van uw rechten moeilijk of onmogelijk is.

Betrokken gegevens:

 • Gebruiksgegevens (bijv. toegangstijden, websites waarop is geklikt)
 • Communicatiegegevens (bijv. informatie over het gebruikte apparaat, IP-adres)

Betrokkenen: Gebruikers van onze website

Doel van de verwerking: Onze website weergeven, inhoud aanbieden, de werking van onze website waarborgen

Rechtsgrondslag: Toestemming via cookie toestemmingsbanner, Art. 6 para. 1 lit. a GDPR, legitieme belangen, Art. 6 para. 1 lit. f GDPR

We gebruiken de volgende plugins:

Facebook

Serviceprovider: Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS
Geregistreerd kantoor in de EU: Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland
Website: https://www.facebook.com/
Privacybeleid: https://www.facebook.com/about/privacy/
Privacybeleid voor Facebook-pagina's: https ://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

LinkedIn

Dienstverlener: LinkedIn Corporation, 1000 W Maude, Sunnyvale, CA 94085, VS
Geregistreerd kantoor in Duitsland: LinkedIn, Hofstatt 4th Floor, Sendlinger Str. 12, 80331 München, Duitsland
Website: https://www.linkedin.com/?trk=nav_logo
Privacy beleid: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy

Pinterest

Dienstverlener: Pinterest Inc, 635 High Street, Palo Alto, CA 94301, VS
Geregistreerd kantoor in de EU: Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland
Website: https://www.pinterest.de/
Privacybeleid: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Twitter

Dienstverlener: Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS
Website: https://twitter.com/?lang=de
Privacybeleid: https://twitter.com/de/privacy

XING

Dienstverlener: New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland
Website: https://www.xing.com/
Privacybeleid: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Onze online aanwezigheid op sociale netwerken

We zijn online aanwezig op de onderstaande sociale netwerken. Als u een van deze websites bezoekt, worden de hieronder vermelde gegevens verzameld en verwerkt door de betreffende aanbieder. In de regel worden deze gegevens verzameld voor reclame- en marktonderzoeksdoeleinden en worden er gebruikersprofielen aangemaakt. Gegevens kunnen worden opgeslagen in de gebruikersprofielen, ongeacht het apparaat dat u gebruikt. Dit is met name het geval als u lid bent van het betreffende platform en daarop bent ingelogd. De gebruikersprofielen kunnen door de aanbieders worden gebruikt om u op interesses gebaseerde reclame te tonen. U hebt het recht om het aanmaken van gebruikersprofielen te annuleren. Om dit recht uit te oefenen, moet u contact opnemen met de desbetreffende aanbieder.

Als u een account hebt bij een van de onderstaande aanbieders en daar bent ingelogd wanneer u onze website bezoekt, kan de betreffende aanbieder gegevens verzamelen over uw gebruiksgedrag op onze website. Om te voorkomen dat uw gegevens op deze manier worden gekoppeld, kunt u zich afmelden bij de dienst van de aanbieder voordat u onze website bezoekt.

Voor welk doel en in welke mate gegevens door de aanbieder worden verzameld, kunt u nalezen in de respectieve gegevensbeschermingsverklaringen van de aanbieders hieronder.

Wij wijzen erop dat, afhankelijk van het land van vestiging van de hieronder genoemde aanbieder, de gegevens die via zijn platform worden verzameld, kunnen worden doorgegeven en verwerkt buiten de Europese Unie. In dit geval bestaat het risico dat het door de GDPR voorgeschreven niveau van gegevensbescherming niet wordt nageleefd en dat de handhaving van uw rechten moeilijk of onmogelijk zal zijn.

Betrokken gegevens:

 • Inventaris- en contactgegevens (bijv. naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres)
 • Inhoudelijke gegevens (bijv. berichten, foto's, video's)
 • Gebruiksgegevens (bijv. toegangstijden, websites waarop is geklikt)
 • Communicatiegegevens (bijv. informatie over het gebruikte apparaat, IP-adres)

Doel van de verwerking: Communicatie en marketing, bijhouden en analyseren van gebruikersgedrag

Rechtsgrondslag: Toestemming, Art. 6 para. 1 lit. a GDPR, legitieme belangen Art. 6 para. 1 lit. f GDPR

Mogelijkheden tot verzet: Raadpleeg voor de respectieve opt-out opties de informatie van de hieronder gekoppelde aanbieders.

We zijn online aanwezig op de volgende sociale netwerken

Facebook

Dienstverlener: Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS
Geregistreerd kantoor in de EU: Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland
Website: https://www.facebook.com/
Privacybeleid: https://www.facebook.com/about/privacy/
Privacybeleid voor Facebook-pagina's: https ://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Instagram

Dienstverlener: Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park CA 94025, Verenigde Staten
Moederbedrijf: Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS
Geregistreerd kantoor in de EU: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland
Website: https://www.instagram.com/
Privacybeleid: http://instagram.com/about/legal/privacy

LinkedIn

Dienstverlener: LinkedIn Corporation, 1000 W Maude, Sunnyvale, CA 94085, VS
Geregistreerd kantoor in Duitsland: LinkedIn, Hofstatt 4th Floor, Sendlinger Str. 12, 80331 München, Duitsland
Website: https://www.linkedin.com/?trk=nav_logo
Privacy beleid: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy

Pinterest

Dienstverlener: Pinterest Inc, 635 High Street, Palo Alto, CA 94301, VS
Geregistreerd kantoor in de EU: Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland
Website: https://www.pinterest.de/
Privacybeleid: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Twitter

Dienstverlener: Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS
Website: https://twitter.com/?lang=de
Privacybeleid: https://twitter.com/de/privacy

WhatsApp

Dienstverlener: WhatsApp Inc. 1601 Willow Road Menlo Park, Californië 94025, VS
Geregistreerd kantoor in de EU: Whatsapp Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland
Moedermaatschappij: Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS
Website: https://www.whatsapp.com/
Privacybeleid: https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#privacy-policy

XING

Dienstverlener: New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland
Website: https://www.xing.com/
Privacybeleid: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Boodschappendiensten

We communiceren via messengerdiensten. Messenger-diensten zijn chatprogramma's die kunnen worden gebruikt om in realtime tekstberichten en beeld- of videobestanden te versturen tussen gebruikers via het internet. Messenger-diensten kunnen ook worden gebruikt om emoticons, elektronische wenskaarten en contacten te versturen. Om berichten te kunnen versturen, moeten de deelnemers met elkaar verbonden zijn met een computerprogramma (client genoemd) via een netwerk zoals het internet, rechtstreeks of via een server. In de regel kunnen berichten ook worden verzonden wanneer de andere partij niet online is - het bericht wordt dan tijdelijk opgeslagen door de serviceserver en later afgeleverd bij de ontvanger wanneer deze weer beschikbaar is. Tot slot kunnen deze diensten ook worden gebruikt voor schermtransmissie en online games.

Als de service end-to-end-encryptie gebruikt voor de verzonden inhoud (teksten, bijlagen), kunnen alleen de geselecteerde communicatiepartners, maar geen derden of de serviceprovider zelf, het bericht bekijken. In dit opzicht raden we aan om regelmatig updates voor de service te installeren om ervoor te zorgen dat de inhoud versleuteld is. De serviceprovider heeft echter de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de metadata van de communicatie. Dit omvat de tijd en (afhankelijk van de instellingen) de locatie van de communicatie en het apparaat dat je gebruikt.

We willen erop wijzen dat, afhankelijk van het land van vestiging van de hieronder genoemde aanbieder, de gegevens die via zijn platform worden verzameld, kunnen worden overgedragen en verwerkt buiten de Europese Unie. In dit geval bestaat het risico dat het door de GDPR voorgeschreven niveau van gegevensbescherming niet wordt nageleefd en dat de handhaving van uw rechten moeilijk of onmogelijk zal zijn.

Betrokken gegevens:

 • Inventaris- en contactgegevens (bijv. naam, telefoonnummer, e-mailadres)
 • Inhoudelijke gegevens (bijv. berichten, foto's, video's)
 • Gebruiksgegevens (bijv. toegangstijden, websites waarop is geklikt)
 • Communicatiegegevens (bijv. informatie over het gebruikte apparaat, IP-adres)

Doel van de verwerking: Communicatie en marketing

Rechtsgrondslag: Als we u om toestemming hebben gevraagd voor het gebruik van de betreffende dienst, is dit de rechtsgrondslag, Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. In dit verband verduidelijken we dat we uw contactgegevens niet voor de eerste keer aan de dienstverlener doorgeven zonder uw toestemming. Als we met u communiceren in het kader van het initiëren van een contract of in het kader van een bestaande contractuele relatie via een van de volgende diensten, is de rechtsgrondslag de uitvoering of voorbereiding van het contract, Art. 6 para. 1 lit. b GDPR. Daarnaast baseren we ons op onze legitieme belangen in snelle en efficiënte communicatie en het vervullen van de behoeften van onze communicatiepartners in de communicatie van de volgende diensten, Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

Bezwaarmogelijkheden: U kunt de toestemming die u ons hebt gegeven voor het gebruik van de volgende dienst op elk gewenst moment intrekken. Je kunt ook op elk moment bezwaar maken tegen communicatie via de messenger service.

We gebruiken de volgende messenger services:

Facebook Messenger

Dienstverlener: Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS
Geregistreerd kantoor in de EU: Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland
Website: https://www.facebook.com
Privacybeleid: https://www.facebook.com/about/privacy

WhatsApp

Dienstverlener: WhatsApp Inc. 1601 Willow Road Menlo Park, Californië 94025, VS
Geregistreerd kantoor in de EU: Whatsapp Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland
Moedermaatschappij: Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS
Website: https://www.whatsapp.com/
Privacybeleid: https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#privacy-policy

Diensten voor inhoud

We gebruiken bepaalde diensten om bepaalde inhoud of afbeeldingen (video's, afbeeldingen, muziek, lettertypen, kaarten) weer te geven via onze website. De diensten die we gebruiken, verwerken het IP-adres dat aan u is toegewezen op het moment dat u onze website bezoekt, omdat dit de enige manier is waarop de betreffende inhoud kan worden weergegeven in de browser die u gebruikt. Daarnaast kunnen de leveranciers van deze diensten nog andere cookies op uw eindapparaat plaatsen, die worden gebruikt om informatie te verzamelen over uw gebruiksgedrag, uw interesses, het apparaat en de browser die u gebruikt en het tijdstip en de duur van uw sessie. De aanbieders gebruiken deze gegevens regelmatig voor analyse, statistische en marketingdoeleinden. Daarnaast kan deze informatie ook worden gecombineerd met informatie uit andere bronnen. Dit geldt met name als u zelf een account hebt bij de serviceprovider en daar bent ingelogd op het moment van de sessie.

We willen erop wijzen dat, afhankelijk van het land van vestiging van de hieronder genoemde serviceprovider, de hieronder nader genoemde gegevens kunnen worden overgedragen naar en verwerkt op servers buiten de Europese Unie. In dit geval bestaat het risico dat het door de GDPR voorgeschreven niveau van gegevensbescherming niet wordt nageleefd en dat de handhaving van uw rechten moeilijk of onmogelijk is.

Betrokken gegevens:

 • Gebruiksgegevens (bijv. toegangstijden, websites waarop is geklikt)
 • Communicatiegegevens (bijv. informatie over het gebruikte apparaat, IP-adres)

Betrokkenen: Gebruikers van onze website

Doel van de verwerking: Onze website weergeven, inhoud aanbieden, de werking van onze website waarborgen

Rechtsgrondslag: Toestemming via cookie toestemmingsbanner, Art. 6 para. 1 lit. a GDPR, legitieme belangen, Art. 6 para. 1 lit. f GDPR

We gebruiken de volgende contentdiensten:

Google Maps

We gebruiken Google Maps op onze website. Google verzamelt en verwerkt het IP-adres van de bezoeker. Wanneer u een website bezoekt waarop Google Maps is geïntegreerd, worden uw IP-adres en uw locatiegegevens (deze laatste meestal niet zonder uw toestemming) doorgegeven aan Google, ongeacht of Google Maps daadwerkelijk wordt gebruikt en of u bent aangemeld bij uw Google-account. Uw IP-adres wordt toegewezen aan uw Google-account als u daar bent ingelogd wanneer u onze website bezoekt.

Dienstverlener: Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.
Geregistreerd kantoor in de EU: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland
Website: https://www.google.de/maps
Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy
Opt-out-optie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Google-lettertypen

Met Google Web Fonts kunnen we lettertypen (webfonts) integreren in het ontwerp van onze website en deze correct weergeven in uw browser wanneer u onze website bekijkt. Deze webfonts worden geïntegreerd door een Google-server aan te roepen. Van daaruit worden de lettertypen in gecomprimeerde vorm doorgestuurd naar je browser en daar uitgepakt. Deze server bevindt zich meestal in de VS. Als u een van onze pagina's bezoekt waarop wij Google Fonts integreren, wordt Google geïnformeerd welke van onze webpagina's u hebt bezocht.

Dienstverlener: Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.
Geregistreerd kantoor in de EU: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland
Website: https://fonts.google.com/
Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy

Vimeo

We gebruiken Vimeo-onderdelen op deze website om video's op onze website in te sluiten zodat ze via uw internetbrowser kunnen worden afgespeeld wanneer u onze website bezoekt. Dit proces vereist dat Vimeo het IP-adres verwerkt dat aan u is toegewezen, omdat zonder dit adres de inhoud niet naar de browser kan worden verzonden. Vimeo herkent wanneer u een van onze pagina's bezoekt waarop we een Vimeo-video hebben geïntegreerd, op voorwaarde dat u bent aangemeld bij Vimeo. Deze informatie wordt doorgegeven aan Vimeo, zelfs als je niet op de Vimeo-video klikt. Vimeo verzamelt deze informatie en wijst deze toe aan je Vimeo-account.

Dienstverlener: Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York 10011, VS
Website: https://vimeo.com/de/
Privacybeleid: https://vimeo.com/privacy

YouTube

We gebruiken YouTube-componenten op deze website om video's op onze website in te sluiten zodat ze via uw internetbrowser kunnen worden afgespeeld wanneer u onze website bezoekt. Tijdens jouw bezoek aan onze website worden zowel YouTube als Google geïnformeerd over welke pagina of subpagina je hebt bezocht door jouw IP-adres door te geven aan de externe servers van Google in de VS. Deze informatie wordt doorgegeven ongeacht of de weergegeven video's daadwerkelijk worden bekeken of aangeklikt en of je bent aangemeld bij je YouTube- of Google-account. Deze informatie wordt verzameld en toegewezen aan je Google-account als je daar bent ingelogd wanneer je onze website bezoekt.

Dienstverlener: YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS
Website: https://www.youtube.com/
Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy
Opt-out-optie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Beveiligingsmaatregelen

We nemen ook de modernste technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om te voldoen aan de bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming en om je gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of ongeautoriseerde toegang door derden.

Actualiteit en wijziging van dit privacybeleid

Dit privacybeleid is momenteel geldig en is voor het laatst bijgewerkt in juni 2021. Als gevolg van wijzigingen in wettelijke of officiële vereisten kan het nodig zijn om dit privacybeleid te wijzigen.

Dit privacybeleid is opgesteld met behulp van de SOS Recht privacybeleid generator. SOS Recht is een aanbod van Mueller.legal Rechtsanwälte Partnerschaft gevestigd in Berlijn.